Türkçe ve İngilizce Yeterlilik Düzeyleri ve Eğitime Başlama

·         Türkçe düzeyleri yeterli olmayan adaylar, Türkçe düzeylerini geliştirmek üzere Üniversitemiz bünyesindeki ilgili birimce açılacak olan Türkçe yeterlilik kurslarına katılır. Diğer kurum ve kuruluşların açacağı Türkçe yeterlilik kurslarına katılım Üniversitemizin iznine bağlıdır.

·         Türkçe Yeterlilik Belgesi olmayanların Türkçe düzeyleri Rektörlüğe bağlı Türk Dili Bölüm Başkanlığı tarafından yapılacak Türkçe Yeterlilik Sınav sonucuna göre belirlenir. Bu sınavın esaslarını Türk Dili Bölüm Başkanlığı belirler.

·         Türkçe yeterlilik düzeyleri aşağıda belirtilmektedir:

A Düzeyi: Türkçesi yeterlidir. Öğrenime başlayabilir.

B Düzeyi: Türkçesi kısa zamanda gelişebilir. Öğrenime başlar, ancak Türkçe kursları almalıdır.

C Düzeyi: Türkçesi yetersizdir. Bir yıl izinli sayılıp Türkçe kursları almalıdır.

·         Öğretim dili tamamen Türkçe olan programlara yerleşen öğrencilerden, Türkçe düzeyleri A veya B olanlar eğitime başlar, C olanlar ise bir yıl izinli sayılıp Türkçe düzeylerini A veya B seviyesine çıkarttıktan sonra eğitime başlayabilirler.

·         Öğretim dili %30 yabancı dil olan programların zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfından başarılı olan öğrencilerden Türkçe Düzeyleri A veya B olanlar eğitime başlar, C olanlar ise bir yıl izinli sayılıp Türkçe düzeylerini yükselttikten sonra eğitime başlayabilirler.

·         Öğretim dili %100 yabancı dil olan programların zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfından başarılı olan öğrenciler, Türkçe Düzeylerine bakılmaksızın eğitime başlayabilirler.

·         Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programa yerleşen öğrenciler, Türkçe düzeyine bakılmaksızın hazırlık sınıfında eğitime başlayabilirler.

·         Tüm öğrenciler mezun olana kadar Türkçelerini A düzeyine çıkarmakla yükümlüdürler. Mezun durumda olan öğrencinin, Türkçesini A düzeyinde olduğunu belgeleyememesi durumunda, belgeleyene kadar mezun edilmezler.

·         Bir yılın sonunda Türkçe Yeterlilik belgesini alamayanlara bir yıl ek süre verilir. Bu süre sonunda Türkçe Yeterlilik belgelerini ibraz edemeyenlerin Üniversitemiz ile ilişiği kesilir.

·         Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bölümlere başvuran öğrenciler Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından yapılan yabancı dil yeterlilik sınavına girerler. Bu sınavdan 2 (iki) yıl üst üste başarısız olan öğrencilerin ilişiği kesilir.

 

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik