KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

***Aşağıdaki belgeler başvuru esnasında tarayıcıyla taratılıp online başvuru sistemine yüklenecektir. Evraklarını tarayıcıyla taratıp sisteme yükleyen adaylar ayrıca posta veya elden evrak göndermeyeceklerdir.

·         Adayın başvuruda kullandığı sınav sonucunu belirten belgenin aslı ya da onaylı örneği,

·         Lise diploması ya da mezun olabilecek durumda olduğunu gösterir belge ve not durum belgesinin (Transkript Belgesi) aslı ile resmi kurumlar tarafından onaylanmış Türkçe veya İngilizce örneği,

·         Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının fotokopisi.

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik