MCBÜYÖS'de Çıkabilecek Muhtemel SORULARIN Konu Başlıkları


MATEMATİK

SAYILAR
1.     Rasyonel Sayılarda Dört İşlem
2.     Ondalık Sayılarda Dört İşlem
3.     Üslü Sayılar
4.     Köklü Sayılar

ÇARPANLARA AYIRMA
5. Sadeleştirme
6. Değer Hesaplama

DENKLEM SİSTEMLERİ (1.Dereceden)
7. İki Bilinmeyenli Sistemler
8. Üç Bilinmeyenli Sistemler

KÜMELER
9. Eleman Sayısı Hesaplama
10. Kesişim-Birleşim Bulma

İŞLEM SORULARI
11.      (xoy=2x+5y-4xy gibi)

ORAN- ORANTI
12.      (Sözlü İfade İçermeyen)

POLİNOMLAR
13. Bölmede Kalan Bulma
14. Bilinmeyen Katsayıyı Bulma

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER
15. Çarpanlara Ayırma
16. Diskriminant Yöntemi

LOGARİTMA
17. Logaritmik Denklem
18. Bilinmeyen Cinsinden Bulma
19. Logaritma Değeri Hesaplama
20. Şekilli Soru (Değer Bulma)

KARMAŞIK SAYILAR
21. Dört İşlem
22. Denklemde Bilinmeyeni Bulma
23. Grafikli Sorular

TRİGONOMETRİ
24. Denklem Çözme
25. Şekilde Trigonometrik Değer Bulma (Üçgende veya karede veya dikdörtgende)
26. Toplam – Fark Formülleri
27. Ters Trigonometrik

FONKSİYON
28. Bileşke İle İlgili
29. Grafikten Değer Bulma
30. Fonksiyonel Denklem
31. Ters Fonksiyon İçeren Sorular

LİMİT
32. Trigonometrik Limit Bulma
33. Rasyonel Polinomlu Limit
34. Üslü – Köklü İfadelerde Limit

TÜREV
35. Bir Noktadaki Türevi Hesaplama
36. Kapalı Fonksiyonlarda Türev
37. Limit Biçiminde Türevli Sorular
38. Grafikli Soru

İNTEGRAL
39. Belirsiz İntegral
40. Belirli İntegral
41. Alan Bulma
42. Belirli İntegralde Bilinmeyeni Bulma
43. Şekilli Soru

LİNEER CEBİR
44. Matriste Dört İşlem
45. Determinant Hesaplama


GEOMETRİ

ÇEMBER
1.     Çemberde Açı
2.     Çemberde Uzunluk

DAİRE
3.     Dairede Alan

ÜÇGEN
4.     Üçgende Uzunluk
5.     Üçgende Açı
6.     Üçgende Alan
7.     Üçgende Açı Ortay
8.     Üçgende Kenar Ortay
9.     Üçgende Benzerlik

KARE
10. Karede Uzunluk
11. Karede Açı
12. Karede Alan

DİKDÖRTGEN
13. Dikdörtgende Uzunluk
14. Dikdörtgende Açı
15. Dikdörtgende Alan

DÖRTGEN
16. Dörtgende Uzunluk
17. Dörtgende Açı

PARALELKENAR
18. Paralelkenarda Uzunluk
19. Paralelkenarda Açı
20. Paralelkenarda Alan

YAMUK
21. Yamukta Uzunluk
22. Yamukta Açı
23. Yamukta Alan

ÇOKGEN
24. Çokgende Uzunluk
25. Çokgende Açı

 

GENEL YETENEK
1. Sayı Dizisi
2. Farklı Şekli Bulma
3. Harfli Tabloda İsteneni Bulma
4. Terazi (Şekil Denkliği)
5. Sayı – Şekil İlişkisi
6. Harf – Sayı İlişkisi
7. Şekil Dizisinde Hangi Şekiller Gelir Veya 5×5 Su Doku
8. I.Satırda Verilen İlişkiye Göre II. Satırı Hangi Şekil Tamamlar
9. I ve II Satırda Belirtilen İlişkiye Göre III.Satırı Hangi Şekil Tamamlar
10. Şekil Toplamada İstenen Şekli Bulma
11. 3×3 Şekil Matrisinde? Yerine Hangi Şekil Gelmelidir
12. 7×7 Veya 8×8 Sembolik Matrisinde Şekil Içinden Şekiller Bulmak
13. Üç Boyutlu Küp Sayma
14. Üç Boyutlu Şekil Tamamlama

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik