SINAV İÇERİĞİ


SINAV İÇERİĞİ

MCBÜYÖS’te Temel Öğrenme Becerileri Testindeki sorular Türkçe, İngilizce dillerinde hazırlanıp uygulanacaktır. Temel Öğrenme Becerileri Testi 80 sorudan oluşmakta olup, adayların soyut düşünme güçlerini ölçmeyi amaçlayan sorular ile matematik ve geometri sorularından oluşmaktadır. Bu testte Türkçe, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya alanlarıyla ilgili soru bulunmayacaktır. Sınavda adaylara 120 dakika (2 saat) süre tanınacaktır.

Sınav İle İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;

  • Sınava girerken adayların pasaportlarını ve sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları zorunludur.
  • Adayların, sınava gelirken yanlarında, yumuşak uçlu kurşun kalem(ler), silgi, kalem açacağı ve kol saati dışında hiçbir alet, cihaz, araç veya gereç bulundurmamaları gerekir.
  • Adaylar, cep telefonu ile sınav binasına alınmayacaklarından sınava cep telefonu ile gelmemeleri önemle rica olunur.
  • Adaylar, sınav günü, sınav saatinden yarım saat önce kimlik kontrolleri yapılarak sınav salonuna alınacaklardır.
  • Sınav tek oturum şeklinde tamamlanacaktır. Adayların en az bir saat önce sınavın yapılacağı bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.
  • Soru Kitapçığındaki bütün sorular “çoktan seçmeli” tiptedir. Her soru için beş farklı seçenek verilmiş olup bunlardan yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır. Cevap Kâğıdında, bir soru için birden fazla seçenek işaretlenmişse o soru için verilen cevap yanlış sayılacaktır.
  • Sınav süresince adayların sınav kurallarına uygun davranması gerekmektedir. Kural dışı davranışta bulunan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
  • Sınav sonunda her aday, kullandığı soru kitapçığını ve cevap kâğıdını salon görevlilerine kurallara uygun olarak teslim edecektir. Sınav kurallarına uymadıkları veya sınav sonunda gerekli belgeleri teslim etmedikleri için sınavları geçersiz sayılan adayların cevap kâğıtları değerlendirmeye alınmayacak ve bu adaylar için Sınav Sonuç Belgesi düzenlenmeyecektir.Not: Sınavda yanlış cevaplar doğru cevapları götürmemektedir.


Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik