Türkçe ve İngilizce Yeterlilik Düzeyleri ve Eğitime Başlama

Türkçe düzeyleri yeterli olmayan adaylar, Türkçe düzeylerini geliştirmek üzere MCBÜ Dil-Mer tarafından açılacak olan Türkçe kurslarına katılır.

  • MCBÜ ön lisans ve lisans programlarına kayıt yaptıracak olan tüm öğrenciler kayıt tarihi itibariyle varsa, Yüksek Öğrenim Kurumlarından almış oldukları Dil Yeterlik Belgelerini denkliği için ilgili birimler aracılığıyla MCBÜ Dil-Mer’e sunarlar. Türkçe düzeyleri yeterli bulunmayan tüm öğrenciler MCBÜ Dil-Mer tarafından yapılacak Türkçe Yeterlik Sınavına (TYS) girer. Bu sınavın esasları MCBÜ Dil-Mer belirler. Eğitim dili Türkçe olan programlara kayıt olan öğrencilerin öğrenime başlama zamanları, kayıttan sonra MCBÜ Dil-Mer tarafından düzenlenen Türkçe Yeterlik Sınavında aldıkları sonuca göre belirlenir. Kayıt olan her adayın (lise eğitimini Türkiye’de tamamlayanlar ve yurt dışında MEB’e bağlı okullardan mezun olanlar hariç) bu sınava girmesi zorunludur. Türkçe Yeterlik Sınavında en az C1 düzeyinde başarılı olan adaylar kendi bölümlerinde öğrenime başlar.
  • Türkçe yeterlilik düzeyleri aşağıda belirtilmektedir:

A1-A2 Düzeyi : Türkçesi yetersizdir, akademik eğitime başlayamaz. Türkçe kursu almalıdır.

B1-B2 Düzeyi : Türkçesi akademik eğitim almak için yeterli değildir. Türkçe kursu almalıdır.

C1-C2 Düzeyi : Türkçesi yeterlidir, akademik eğitime başlayabilir.

  • Öğretim dili tamamen Türkçe olan programlara yerleştirilen öğrencilerden, Türkçe düzeyleri en az C1 olanlar eğitime başlar. A1-A2, B1-B2 olanlar ise bir yıl izinli sayılırlar ve MCBÜ Dil-Mer’de Türkçe eğitimi alıp, C1 düzeyinde Türkçe yeterlik belgesine sahip olduktan sonra eğitimlerine başlayabilirler.
  • Öğretim dili %30 yabancı dil olan programların zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfından başarılı olan öğrencilerden Türkçe düzeyleri en az C1 Sayfa 7 / 9 olanlar eğitime başlar. A1-A2, B1-B2 olanlar ise bir yıl izinli sayılırlar ve MCBÜ Dil-Mer'de Türkçe eğitimi alıp, C1 düzeyinde Türkçe yeterlik belgesine sahip olduktan sonra eğitimlerine başlayabilirler.
  • Öğretim dili %100 yabancı dil olan programların zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfından başarılı olan öğrenciler, Türkçe Düzeylerine bakılmaksızın eğitime başlayabilirler.
  • Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programa yerleşen öğrenciler, Türkçe düzeyine bakılmaksızın hazırlık sınıfında eğitime başlayabilirler.
  • Bir yılın sonunda Türkçe Yeterlilik belgesini alamayanlara bir yıl ek süre verilir. Bu süre sonunda Türkçe Yeterlilik belgelerini ibraz edemeyenlerin Üniversitemiz ile ilişiği kesilir.
  • Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bölümlere başvuran öğrenciler Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından yapılan yabancı dil yeterlilik sınavına girerler. Bu sınavdan 2 (iki) yıl üst üste başarısız olan öğrencilerin ilişiği kesilir.Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik