BAŞVURU KOŞULLARI


MADDE 6 –


(1) Adayların lise son sınıfta ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla başvuruları kabul edilecek olanlar:

a) Yabancı uyruklu olanların,

b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler,

c) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklu olanlar,

d) TC uyruklu olup;

1) 01.02.2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu öğrencilerden ortaöğretiminin (lise) son üç yılını K.K.T.C hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) K.K.T.C dışında yabancı bir ülkedeki Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil),

2) 01.02.2013 tarihinden sonra yurtdışında ortaöğretime başlayan T.C. uyruklu öğrencilerin yurtdışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) KKTC dışında yabancı bir ülkede Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil),


(2) Başvuruları kabul edilmeyecek olanlar:

a) T.C. uyruklu olup lisenin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,

b) (Değişik – Senato: 07/06/2018-V) KKTC uyruklu olanlar,

c) 6. Maddenin 1. Fıkrasının (b) bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (lisenin) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar (lisenin KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç),

d) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (lisenin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

e) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya 6. Maddenin 1. Fıkrasının (b) bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular.


(3) Adaylar başvurularında en fazla 7 (yedi) bölüm ve program tercihi yapabilirler.
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik