DUYURULAR

HABERLER
v

SINAV HAKKINDA GENEL BİLGİLER

• CBÜYÖS Sınav Başvuru Tarihi: 1 Şubat - 29 Nisan 2016

• CBÜYÖS Sınav Tarihi: 21 Mayıs 2016 Cumartesi

• Sınav Başvuru Ücreti: 50 USD (Elli ABD Doları) / 50 Euro (Elli Avro) / 150 TL (Yüz Elli Türk Lirası)

• Uluslararası Öğrenci Giriş Sınavı (CBÜ-YÖS), Celal Bayar Üniversitesinde (CBÜ) öğrenim görmek isteyen yurt dışı öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını CBÜ’ye kabul için başvururken kullanabilecekleri bir sınavdır. Bu sınav, CBÜ-YÖS Sınav Koordinatörlüğü’nce yapılmaktadır.

• CBÜ-YÖS sınavı sonuçları, iki yıl süre ile geçerlidir.

• CBÜ-YÖS sınav başvuruları sadece online olarak Türkçe ve İngilizce alınacaktır.

• CBÜ-YÖS sınavı Türkiye ve Türkiye dışındaki sınav merkezlerinde yüz yüze ve Üniversitemiz denetimi altında Türkçe ve İngilizce olmak üzere 2 dilde yapılacaktır.

• CBÜ-YÖS Koordinatörlüğü ile adaylar arasındaki haberleşmede (e-posta, posta, faks vb.), Türkçe ve İngilizce kullanılır. Haberleşme sırasında, haberleşme araçlarındaki gecikme veya kaybolmalardan CBÜ-YÖS Koordinatörlüğü sorumlu değildir.

• Adaylardan alınan sınav ücretleri gelecek yıllara devredilmez. Başvuru ücretini yatırdığı halde başvurmaktan vazgeçen, başvurusu geçersiz sayılan, her ne nedenle olursa olsun sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ücretleri geri verilmez.

• CBÜ-YÖS sonuçları yalnız lisans düzeyinde öğrenim görmek isteyen öğrenciler içindir.

• CBÜ-YÖS Koordinatörlüğü, adayların sınava girmek için ülkelerinden resmi çıkış izni almaları ya da kendilerine pasaport çıkartılması konularında sorumluluk almaz ve bunların sağlanmasında aracı olmaz.

BAŞVURU

Adayların orta öğrenimlerinin son sınıfında olmaları ya da mezun durumunda bulunmaları koşuluyla 

  • Yabancı uyruklu olanların (hiçbir devletin uyruğunda olmayanlar ve mülteciler dahil), DevamıCelal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik